Công cụ làm việc cá nhân


Đà Nẵng


THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Diện tích: 1.283 km¬¬2 Dân số: 887.069 người (tháng 4/2009) Website: http://www.danang.gov.vn
01-10-2010