Công cụ làm việc cá nhân


Mẫu giấy tờ


Mẫu tờ khai xin visa vào Việt Nam
02-12-2010

Mẫu "Tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam ở nước ngoài"
12-05-2010

Mẫu "Xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài"
12-05-2010

Mẫu "Tờ khai cho công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông hoặc cấp giấy thông hành"
12-05-2010

Mẫu "Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông, mất giấy thông hành"
12-05-2010

 

Các tin liên quan: